52VAN 温哥华精彩每一天

全球蜂蜜中75%发现杀虫剂残留

近日一项研究发现,全球75%的蜂蜜中含有对蜜蜂有害的杀虫剂。尽管杀虫剂含量被认为对人类安全,但对蜜蜂会造成严重影响,并最终危及人类。